Informatie

abortus

Bij een abortusingreep wordt de zwangerschap weggehaald. Als je nog maar een paar weken zwanger bent, wordt het baarmoederslijmvlies met het daarin genestelde vruchtzakje weggezogen. Je zwangerschap is dan definitief afgebroken. Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je de handtekening nodig van tenminste één van je ouders. Als je erg bang bent voor hun reactie of dat niet durft, dan kun je ook naar je huisarts. Als je niet wilt dat de huisarts er met anderen over praat moet je hem/haar dat duidelijk zeggen. Hij/zij is dan gebonden door het beroepsgeheim, en mag het zelfs niet aan je ouders vertellen. Als je dat ook niet wilt, kun je contact opnemen met een abortuskliniek. Die kan je dan verwijzen naar een speciale hulpverlener, die dan een of meerdere gesprekken met je zal hebben.

Artikelen

Komt iemand anders te weten dat ik een abortus laat uitvoeren?

Niemand hoeft te weten dat je bij een abortuskliniek bent geweest. Geen enkele abortuskliniek in Nederland verstrekt informatie aan anderen. Als er iemand voor je zou bellen naar de kliniek, wordt er zelfs niet gezegd dat je er bent of bent geweest. Je krijgt een brief voor de huisarts mee en deze wordt per post verzonden, omdat de artsen vinden dat het belangrijk is voor de nazorg dat hij/zij ervan afweet. Maar als jij dat niet wilt, gebeurt dat ook niet. De noodzakelijke nacontrole, meestal drie weken na de abortusbehandeling, kan in de abortuskliniek gebeuren.

Geplaatst in: abortus

Wat kost een abortus?

Als je in Nederland woont hoef je niets te betalen. De behandelkosten worden betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het meenemen van een  Nederlands legitimatiebewijs is over het algemeen voldoende bewijs voor jouw recht op gratis behandeling.Vrouwen die niet in Nederland wonen moeten zelf de kosten van de behandeling betalen. De kosten zijn tussen de 380 en 940 euro, afhankelijk van hoe ver de zwangerschap is en of er wordt gekozen voor narcose of niet.

Geplaatst in: abortus

Hoe neem ik de beslissing voor een abortus?

Het maken van de beslissing om wel of niet voor abortus te kiezen, wordt vaak als heel moeilijk ervaren. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je beslissing en dat is soms zwaar. Niemand kan precies vertellen hoe je de beslissing moet nemen, en vaak heb je het gevoel dat je ook geen goede beslissing kan nemen. Je zult vaak moeten kiezen voor de oplossing die op dat moment het minst slecht lijkt. Deze beslissing zal je waarschijnlijk pas kunnen nemen nadat je er uitgebreid over nagedacht hebt.

Geplaatst in: abortus

Wat zijn de mogelijkheden als je zwanger bent?

Als je weet dat je zwanger bent, zijn er drie mogelijkheden:-Je kunt de zwangerschap uitdragen en het kind houden.- Je kunt de zwangerschap uitdragen en het kind afstaan voor adoptie.-Of je kunt de zwangerschap afbreken (een abortus laten uitvoeren).Zie voor meer informatie:Leefsituatie van tienermoeders in Nederland

Geplaatst in: abortus zwangerschap