I’m gay deal with it!

Uitkomen voor je seksuele geaardheid is nog altijd niet vanzelfsprekend. Gewoon zijn wie je bent zou toch een stuk makkelijker moeten zijn?

Als je liever geen vis eet zal niemand je daarop veroordelen. Als jij ontdekt dat je een goed gevoel krijgt bij het horen van klassieke muziek, staat er niets in de weg om hier zorgeloos van te genieten. Wanneer je gevoelens krijgt voor iemand van het zelfde geslacht is het een heel ander verhaal. Die voorkeur wordt nauwkeurig afgewogen en kan gepaard gaan met veel twijfels.

We leven in een heteroseksuele maatschappij, uitkomen voor je geaardheid wordt daardoor bemoeilijkt. Nederland is een ruimdenkend land, toch zijn er altijd mensen die vreemd tegen homoseksualiteit aankijken of niet accepteren. Een deel daarvan voelt zich geroepen hun mening kracht bij te zetten door verbaal of fysiek geweld.
Uit onderzoek is gebleken dat onder deze groep zich veel latent homoseksuele mannen schuilhouden. Met deze acties proberen zij hun omgeving te bewijzen dat ze hetero zijn en verdoezelen zo hun ware aard. Veel ideologieën en denkbeelden staan op deze manier ‘gewoon gelukkig zijn met wie je bent’ in de weg.

De term homoseksualiteit is 142 jaar oud maar, mannenliefde kwam al voor in de tijd van de oude Grieken en Romeinen. Een van de beruchtste keizers van Rome, keizer Nero, trouwde zelfs met een man. In de eerste eeuw na Christus werd mannenliefde wettelijk verboden. Tot de jaren zeventig werd het nog als seksuele afwijking beschouwd. Pas de laatste dertig jaar wordt homoseksualiteit gezien als een aangeboren voorkeur.

Eeuwen oude cultuur verander je misschien niet snel, maar je mag wel vooruitgang verwachten. Het afgelopen jaar is het aantal aangiften van geweld tegen homo’s verdubbeld Daarmee lijken de ontwikkelingen van de afgelopen jaren te zijn teruggedraaid. In de moderne maatschappij moet je kunnen geloven wat wil, zeggen wat denkt maar vooral kunnen zijn wie bent!

WIST JE DAT?… Ongeveer 10 procent van de mannelijke bevolking is homoseksueel, bij de vrouwen is dat maar 2 tot 6 procent.

Post Author: Admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *